öwran öw‧ran

[öwra:n]

Gerek, ýola, sapar, gaýta.

  • Biziň çozuşymyzy saklamak üçin, duşmanlar örän köp tanklary bilen ýene-de iki öwran kontrataka synyndylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • öwrany