öwlatlyk öw‧lat‧lyk

[öwla:tlyk]

Dini söz Öwlatlaryň nesline degişiklik, öwlat bolmakly.

  • Garaçydan öwlatlyga ýetişse, seniň başga näme armanyň bar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öwlatlyk - öwlatlygy.

öwlatlyk satmak

Özüňi «keramatly» hemme zady bilýän edip görkezmek.


Duş gelýän formalary
  • öwlatlyga