öwlüýäçilik öw‧lü‧ýä‧çi‧lik

seret mazarçylyk

  • Salym geçip-geçmän, olar öwlüýäçiligiň çetinden girdiler. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öwlüýäçilik - öwlüýäçiligi.


Duş gelýän formalary
  • öwlüýäçiligidir
  • öwlüýäçiligiň