öwhüldemek öw‧hül‧de‧mek işlik

Gynançly uludan dem almak, öwh çekmek.

  • Kapaslykdan ejir çekan adam ýaly öwhüldäp dem aldy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
  • öwhüldedi
  • öwhüldedi-de
  • öwhüldäp