öwezine ö‧we‧zi‧ne

Biriniň ýa-da bir zadyň deregine, ornuna, ýerine.

  • Goý, ol seniň beren pagtaň öwezine garlawaç dostlugy bolsun. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)