öwerlik ö‧wer‧lik at

Öwgä, tarypa mynasyp, taryp edip bolarlyk.

  • Ýeke-ýekelikde işlemek o diýen öwerlik däldi we kynrak düşýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Onuň ýüzüniň hyrsyz bolşy ýaly, häsiýeti hem öwerlik däldi. (G. Gurbansähedow, Ýürek daş däl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öwerlik - öwerligi.


Duş gelýän formalary
  • öwerlikli
  • öwerliksiz