öweltmek ö‧welt‧mek işlik

Geň galdyrmak, täsin galdyrmak, aňkartmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öweltmek - öweldýär, öwelder, öweldipdir.

agzyňy öweltmek

seret agyz


Duş gelýän formalary
  • öweldip
  • öweltdi
  • öweltmek