öwelişmek ö‧we‧liş‧mek işlik

Köp bolup öwelip durmak, bilelikde öwelmek.

  • Oglanjyklar maşynyň ýanynda öwelişip durdylar.


Duş gelýän formalary
  • öwelişip