öweçlemek ö‧weç‧le‧mek işlik

Goýun geçiniň art aýaklaryndan galdyryp, iki öň aýagynyň üstünde ýöretmek.

  • Goýny öweçlemek.

  • Geçini öweçlemek.


Duş gelýän formalary
  • öweçlemek
  • öweçläp