ötünmek ö‧tün‧mek işlik

Ötünç soramak, towakga etmek, haýyş etmek, eden ýalňyşyňy gaýdyp almak.

  • Aşyr iň soňunda, çaý başynda Artykdan uzur ötündi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • ötündi
  • ötündiler
  • ötüner
  • ötünip