ötüşmek ö‧tüş‧mek işlik

 1. Bir zadyň wagty geçişmek, möhleti geçmek.

 2. Gaty bişip zaýalanyp başlamak (ir-iýmiş hakda).

  • Bu garpyz birneme ötüşipdir.

 3. Düýp tutmak, beterlemek.

  • Ötüşen halatlarda bu keselleriň ömürlik bolup galmaklary mümkin. (S. O. Duliskiý, Rahit)


Duş gelýän formalary
 • ötüşdi
 • ötüşen
 • ötüşende
 • ötüşenlere
 • ötüşip
 • ötüşipdi
 • ötüşipdir
 • ötüşmegine