ösdürmek işlik

 1. Ekip ýetişdirmek (ekerançylyk, bagçylyk, we ş. m. hakda).

  • Bagçylygy ösdürmäge jan çekip, bejerýäs bagymyz joşduryp göwün. («Pioner» žurnaly)

 2. Terbiýeläp, ekläp-saklap ýetişdirmek (çaga hakda).

  • Bizem-ä birnäçe çaga ösdürip ýetişdiripdik.

 3. Köpeltmek, artdyrmak.

  • Maldarçylygy ösdürmek.

 4. Bir ideýany öňküsinden artdyrmak, giňeltmek, ýaýbaňlandyrmak, gowulandyrmak, güýçlendirmek.

  • Kemine öz döredijiliginde beýik şahyr Magtymgulynyň pikirlerini döwürne görä ösdürýär. («Edebiýat»)