ösüntgi ö‧sünt‧gi

 1. Agajyň, käbir ösümligiň düýbünden gögerýän şaha; ekilen tohumyň çykyp başlan bölegi.

  • Ösüntgini byçgy bilen kesip agajy ýylmamak.

 2. Bedeniň bir ýerine artyk çykan zat.


Duş gelýän formalary
 • ösüntgide
 • ösüntgiden
 • ösüntgidir
 • ösüntgiler
 • ösüntgilerde
 • ösüntgilerden
 • ösüntgilere
 • ösüntgileri
 • ösüntgilerinde
 • ösüntgilerini
 • ösüntgileriniň
 • ösüntgileriň
 • ösüntgili
 • ösüntgini
 • ösüntginiň
 • ösüntgisi
 • ösüntgisidir
 • ösüntgisinde
 • ösüntgisini
 • ösüntgisiniň
 • ösüntgä