ösümlik

Toprakdan, howadan organik däl maddalar bilen iýmitlenip ösýän organizm.

  • Adamlar ösümlikleriň süýümlerini örmäge geçipdirler. (SSSR taryhy)

  • Şol ýer öz üstüne ösümlik gögertmeýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ösümlik - ösümligi.