örtülmek ör‧tül‧mek işlik

 1. Üsti ýapylmak, bürelmek.

  • Bölek-bölek aksowult daşlar dürli-dürli agaçlar bilen örtülipdir. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Öňi tutulmak, öňüne gabat gelmek.

 3. Göçme manyda Ýaşyrylmak, gizlenilmek (waka, gürrüň we ş. m. hakynda).


Duş gelýän formalary
 • örtüldi
 • örtülen
 • örtülende
 • örtülendi
 • örtülendigi
 • örtülendigine
 • örtülendigini
 • örtülendir
 • örtülenleri
 • örtülenligi
 • örtülerdi
 • örtüleri
 • örtülip
 • örtülipdi
 • örtülipdir
 • örtülipdirler
 • örtülmedik
 • örtülmedikdir
 • örtülmegi
 • örtülmegidir
 • örtülmeginden
 • örtülmegine
 • örtülmek
 • örtülmeklik
 • örtülmeli
 • örtülmelidir
 • örtülmeýärler
 • örtülmändigi
 • örtülmändir
 • örtülýän
 • örtülýändir
 • örtülýär
 • örtülýärdi
 • örtülýärler