örülmek ö‧rül‧mek işlik

[ö:rülmek]

 1. Torlary biri-biriniň içinden geçirilip işilmek, örüp gutarylmak.

  • Ol gyzynyň iki örülen uzyn saçlyja kellesini sypalady. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Ýörite çiş ýa-da maşyn arkaly ýüplükden, erişden we ş. m. torlanyp önüm taýýarlanmak.

 3. Biri-biriniň üstünde endigan rejelenip goýulmak.


Duş gelýän formalary
 • örüldi
 • örülen
 • örülende
 • örülenden
 • örülendir
 • örüler
 • örülerde
 • örülerden
 • örülerdi
 • örülere
 • örüleri
 • örülerine
 • örülip
 • örülipdir
 • örüljekdigini
 • örülmedik
 • örülmegi
 • örülmegidir
 • örülmelerinde
 • örülmesinden
 • örülmän
 • örülsem
 • örüläýmeli
 • örülýän
 • örülýändigini
 • örülýär