önüm

[ö:nüm]

Öndürilýän zatlaryň jemi ýa-da önümçilikde öndürilýän zatlaryň görnüşi.

  • Dokmaçylar bir million manatlyk önüm bermegi borç edindiler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)