öýtmek öýt‧mek işlik

Güman etmek, çak etmek, pikir etmek.

 • Aýagyma çöpmi, tikenmi, bir zat uraýdy öýdýän. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Ejem gelipdir öýdýan. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar. Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öýtmek - öýtmekdüm, öýtmekdüň, öýdýär.


Duş gelýän formalary
 • öýdemok
 • öýden
 • öýdende
 • öýdendiklerini
 • öýdendir
 • öýdenem
 • öýdeniň
 • öýdenleri
 • öýdenlerini
 • öýdenok
 • öýdenokdy
 • öýdenoklar
 • öýdensoň
 • öýder
 • öýderdi
 • öýderdim
 • öýderdiňiz
 • öýderler
 • öýdersiň
 • öýdeňokmy
 • öýdäýme
 • öýdübem
 • öýdüp
 • öýdüpdi
 • öýdüpdik
 • öýdüpdim
 • öýdüpdir
 • öýdüpdir-de
 • öýdüpdirin
 • öýdüpdiris
 • öýdüpdirler
 • öýdüpdiň
 • öýdýän
 • öýdýändikleri
 • öýdýändir
 • öýdýändirler
 • öýdýänem
 • öýdýänmi
 • öýdýär
 • öýdýär-de
 • öýdýärdi
 • öýdýärdiler
 • öýdýärdim
 • öýdýärin
 • öýdýäris
 • öýdýärler
 • öýdýärlermikä
 • öýdýärmi
 • öýdýärmikä
 • öýdýärmisiňiz
 • öýdýärmiň
 • öýdýärsiň
 • öýdýärsiňiz
 • öýdýärsiňizmi
 • öýdýärsiňmi
 • öýtdi
 • öýtdi-de
 • öýtdük
 • öýtdüler
 • öýtdülermi
 • öýtdüm
 • öýtdümi
 • öýtdüň
 • öýtdüňiz
 • öýtdüňmi
 • öýtme
 • öýtmedi
 • öýtmedik
 • öýtmediler
 • öýtmedim
 • öýtmegin
 • öýtmeginiň
 • öýtmek
 • öýtmeklik
 • öýtmeli
 • öýtmersiň
 • öýtmese
 • öýtmesin
 • öýtmez
 • öýtmezdi
 • öýtmezdim
 • öýtmeýän
 • öýtmeýär
 • öýtmeýärdi
 • öýtmeýärdik
 • öýtmeýärdiler
 • öýtmeýärdim
 • öýtmeýärin
 • öýtmeýärler
 • öýtmäge
 • öýtmän
 • öýtmändi
 • öýtmändigini
 • öýtmändik
 • öýtmändiler
 • öýtmändim
 • öýtmändir
 • öýtmändirin
 • öýtmändiris
 • öýtmändirler
 • öýtmänsoň
 • öýtmäň
 • öýtse
 • öýtse-de
 • öýtsegem
 • öýtsek
 • öýtsem
 • öýtseň
 • öýtseňiz
 • öýtsün
 • öýtsünler