öý-öwzar öý-öw‧zar

[öý-öwza:r]

  1. Ýaşaýyş jaýy, öý, hojalyk.

    • Öý-öwzarymyz oňat. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

    • Öýüňde-öwzaryňda kem zadyňam-a ýok! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  2. Öý goşlary, paty-puty, goş-golaň.