öýülmek ö‧ýül‧mek işlik

Eliň aýasy bilen togalanyp ýugrulmak, eýlenmek (hamyr hakda).

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem öýülmek - öýler, öýlüpdir.


Duş gelýän formalary
 • öýlen
 • öýlenden
 • öýlendi
 • öýlendir
 • öýler
 • öýler-de
 • öýlerde
 • öýlerden
 • öýlerdi
 • öýlere
 • öýleri
 • öýlerimize
 • öýlerinden
 • öýlerine
 • öýlerini
 • öýleriňe
 • öýleriňize
 • öýlesi
 • öýlüp
 • öýülme
 • öýülmegine
 • öýülmeler
 • öýülmeleri
 • öýülmeleriň
 • öýülmän