çyraçüýşe çy‧ra‧çüý‧şe

Nebit bilen ýanýan ýönekeý çyra geýdirilen ýörite kiçijik çüýşe.

  • Magazinlerde çyraçüýşe köpmi?! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)