çyra çy‧ra

Ýagtylyk berýän dürli görnüşden gural.

 • Çyra aslyp obaň belent-besinden, Suw güýjünden ýanyp ýagty alynýar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Ol ýanyp duran onluk çyranyň ýagtysynda kitap okaýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

çyrasyna ýag dammak

Keýpi gelmek, hezil etmek, begenmek guwanmak.


Duş gelýän formalary
 • çyra-da
 • çyrada
 • çyradan
 • çyralar
 • çyralar-da
 • çyralara
 • çyralarda
 • çyralardaky
 • çyralardan
 • çyralary
 • çyralarymyzy
 • çyralaryn
 • çyralarynda
 • çyralaryndan
 • çyralaryny
 • çyralarynyň
 • çyralaryň
 • çyralaryňyzyň
 • çyraly
 • çyralylar
 • çyramyz
 • çyramyň
 • çyranam
 • çyrany
 • çyranyň
 • çyrasy
 • çyrasyn
 • çyrasyna
 • çyrasyndan
 • çyrasyny
 • çyrasyny-da
 • çyrasynyň
 • çyrasyz
 • çyraň