çyplak çyp‧lak

Sowuk howada ýeňil geýnen, egni ýuka geýimli, ýuka geýnen.

  • Ýigitler, siziň şu bolşuňyzy gaty çyplak görýän, ol ýerde Aşgabadyň yssysy ýokdur. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çyplak - çyplagy.


Duş gelýän formalary
  • çyplagy