çypar çy‧par

Gyzylymtyl sary, sargylt.

  • Jepbar sözleýän wagtynda, onuň selçeň çypar gaşlary galýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýüzi çypar bir dama çykdy. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • çyparlygy
  • çyparyň