çylpyklamak çyl‧pyk‧la‧mak işlik

Göze iriňli şepbeşik ýygnanmak, gözde çylpyk emele gelmek.

  • Çylpyklan gözlerini eljagazy bilen owkalaşdyrdy-da, ýüzüni gapdala sowdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
  • çylpyklamaga
  • çylpyklan
  • çylpyklap
  • çylpyklapdy
  • çylpyklar
  • çylpyklary