çylpyk çyl‧pyk

Gözüň agyrmagy netijesinde emele gelýän iriňli şepbeşik.

  • Ol elýaglygy bilen gözüniň çylpygyny süpürdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çylpyk - çylpygy.


Duş gelýän formalary
  • çylpygyny
  • çylpyklar
  • çylpyklary
  • çylpykly