çylşyrymlylyk çyl‧şy‧rym‧ly‧lyk at

Düşünmesi, işlemesi bulaşyklyk, çolaşyklyk.

 • Ine, çylşyrymlylygyň düýp sebäbi-de şundady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çylşyrymlylyk - çylşyrymlylygy.


Duş gelýän formalary
 • çylşyrymlylyga
 • çylşyrymlylygy
 • çylşyrymlylygyna
 • çylşyrymlylygynda
 • çylşyrymlylygyndan
 • çylşyrymlylygyny
 • çylşyrymlylygynyň
 • çylşyrymlylygyň
 • çylşyrymlylykdan
 • çylşyrymlylyklar
 • çylşyrymlylyklara
 • çylşyrymlylyklary
 • çylşyrymlylyklaryna
 • çylşyrymlylyklaryny
 • çylşyrymlylyklarynyň
 • çylşyrymlylyklaryň