çylşyrym çyl‧şy‧rym at

Bulaşyklyk, çolaşyklyk, kynlyk.

 • Durmuş çylşyrymyn oýlanýar Aýlar. (B. Kerbabaýew, Aýlar)


Duş gelýän formalary
 • çylşyrymlardan
 • çylşyrymly
 • çylşyrymlydy
 • çylşyrymlydyr
 • çylşyrymlydyrlar
 • çylşyrymlyga
 • çylşyrymlygy
 • çylşyrymlygynyň
 • çylşyrymlyk
 • çylşyrymlylara
 • çylşyrymlylary
 • çylşyrymlylarynyň
 • çylşyrymlylyga
 • çylşyrymlylygy
 • çylşyrymlylygyna
 • çylşyrymlylygynda
 • çylşyrymlylygyndan
 • çylşyrymlylygyny
 • çylşyrymlylygynyň
 • çylşyrymlylygyň
 • çylşyrymlylyk
 • çylşyrymlylykdan
 • çylşyrymlymy
 • çylşyrymlynyň
 • çylşyrymlysy
 • çylşyrymlysydyr
 • çylşyrymsyz
 • çylşyrymsyzlyk
 • çylşyrymyn