çykdajy çyk‧da‧jy

Belli bir zada edilýän harajat.

 • Aslynda gurluşyk başlap, köp pul çykdajy etmegiň tarapdary däldi.


Duş gelýän formalary
 • çykdaja
 • çykdajyda
 • çykdajydan
 • çykdajydygyny
 • çykdajylar
 • çykdajylara
 • çykdajylarda
 • çykdajylardan
 • çykdajylardyr
 • çykdajylary
 • çykdajylarydyr
 • çykdajylarymy
 • çykdajylarymyz
 • çykdajylarymyzy
 • çykdajylaryn
 • çykdajylaryna
 • çykdajylarynda
 • çykdajylaryndan
 • çykdajylaryny
 • çykdajylarynyň
 • çykdajylaryň
 • çykdajyly
 • çykdajylygy
 • çykdajylyk
 • çykdajylylygy
 • çykdajylylygyndan
 • çykdajylylygynyň
 • çykdajylysynda
 • çykdajymyz
 • çykdajyny
 • çykdajynyň
 • çykdajysy
 • çykdajysydyr
 • çykdajysyna
 • çykdajysynda
 • çykdajysyndan
 • çykdajysyny
 • çykdajysynyň
 • çykdajysyz
 • çykdajyň
 • çykdajyňdan
 • çykdajyňyzy