çykarynmak çy‧ka‧ryn‧mak işlik

 1. Içinden daşyna çykaryp almak, özüň üçin çykarmak.

  • Haltadan gawun çykarynyp, iýmäge oturdy.

 2. Egniňden aýyrmak, egin-başyňy çykarmak.


Duş gelýän formalary
 • çykarynam
 • çykarynaýyn
 • çykarynaňok
 • çykaryndy
 • çykaryndy-da
 • çykarynjak
 • çykarynmaga
 • çykarynmak
 • çykarynman
 • çykarynyp
 • çykarynýan