çukur çu‧kur

 1. Gazylan ýa-da oýulan ýer.

 2. Ýalpak däl, çuň gazylan, çuň.

  • Baryp ýetdi çukur oýa, Kä ýapyrlyp, käte galyp. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Içine gidip duran.

  • Potdynyň gözleri çukur, gelşiksizdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

öz gazan çukuryňa özüň düşmek

Öz eden pyssy-pyjurlygyň üçin günäkär bolmak, özüň zyýan çekmek.


Duş gelýän formalary
 • çukura
 • çukurda
 • çukurdaky
 • çukurdan
 • çukurdy
 • çukurdyr
 • çukurja
 • çukurlar
 • çukurlara
 • çukurlarda
 • çukurlardan
 • çukurlary
 • çukurlaryn
 • çukurlaryna
 • çukurlarynda
 • çukurlaryndaky
 • çukurlaryndan
 • çukurlaryny
 • çukurlarynyň
 • çukurlaryň
 • çukurlygy
 • çukurlyk
 • çukurlykdan
 • çukurmy
 • çukury
 • çukurymyz
 • çukuryna
 • çukurynda
 • çukuryndaky
 • çukuryndan
 • çukuryny
 • çukurynyň
 • çukuryň
 • çukuryňa
 • çukuryňyza