çowlatmak çow‧lat‧mak işlik

  1. Çow etdirmek, gyýyp çow, uç etdirmek.

  2. Ujuny inçeltdirmek, uç çykartmak.

    • Taýagyň ujuny birneme çowlatmak.

  3. Ýiti täsir etdirmek, howra çala ýandyrmak.

    • Ýüzüňi ýanla çowlatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çowlatmak - çowladýar, çowladar, çowladypdyr.


Duş gelýän formalary
  • çowlatmak