çowdary çow‧da‧ry

Botanika Gara çörek bişirilýän galla ekini we onuň dänesi.

  • Men arwah çagalarynyň çowdarymy döwmekden boýun gaçyranlaryny ýadymdan çykaramok. (N. W. Gogol, Eserler)


Duş gelýän formalary
  • çowdara
  • çowdaryda
  • çowdarydan
  • çowdarymy
  • çowdaryny
  • çowdarynyň
  • çowdarynyňky
  • çowdarysy