çetremek çet‧re‧mek işlik

  1. Mekgejöwen gowrulanda patrak bolman açylman galmak, çetrek bolmak.

    • Patragymyz gowy bolmady, köpüsi çetredi.

  2. Janlanyp, täzeden gol çykaryp, gögerip başlamak (ösümlik hakynda).

    • Howa çigräp başlandan soň, gawun, garpyz täzeden çeträp başlaýar.


Duş gelýän formalary
  • çetredi
  • çetremek
  • çeträp