çetleşmek çet‧leş‧mek işlik

Bir gyra çekilmek, köpçülikden saýlanmak; aýrylmak, gyraklanmak.

 • Onuň özi gitdigiçe işden çetleşdi.


Duş gelýän formalary
 • çetleşdi
 • çetleşdiler
 • çetleşen
 • çetleşende
 • çetleşendigini
 • çetleşendir
 • çetleşenini
 • çetleşip
 • çetleşipdir
 • çetleşjekdigi
 • çetleşmegine
 • çetleşmegini
 • çetleşmek
 • çetleşmeli
 • çetleşmäge
 • çetleşýär
 • çetleşýärler