çetleşdirmek çet‧leş‧dir‧mek işlik

Bir gyra çykarmak, köpçülikden saýlamak, aýyrmak, gyraklatmak.


Duş gelýän formalary
 • çetleşdirdi
 • çetleşdirdiler
 • çetleşdiren
 • çetleşdireninden
 • çetleşdirip
 • çetleşdiripdir
 • çetleşdirme
 • çetleşdirmegi
 • çetleşdirmek
 • çetleşdirmekden
 • çetleşdirmekdir
 • çetleşdirmekligiň
 • çetleşdirmäge
 • çetleşdirseň
 • çetleşdirýän
 • çetleşdirýär
 • çetleşdirýärdi
 • çetleşdirýärler