çetki çet‧ki

Çetde duran, çet tarapky, bir çetdäki, gyradaky.

  • Ogulbeg iň çetki owadan gül agajynyň ýanynda aýak çekdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • çetkiden
  • çetkilerini
  • çetkisem
  • çetkisi
  • çetkisinden