çenli çen‧li sözsoňy kömekçisi

Bir ýer ýa-da ýagdaý bilen ikinji bir ýeriň ýa-da ýagdaýyň aralygyny we wagt möçberini görkezýän kömekçi söz.

  • Oňa çenli gözel gyzyň boýdaşy, iki çäýnek demli çaýy getirdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)