çenlemek çen‧le‧mek işlik

  1. Çen bilen kesgitlemek, çen etmek, çak etmek, güman etmek.

    • Biriniň ýaşyny çenläp aýtmak.

  2. seret çenemek

    • Nyşanadan çenläp, tüpeň atamda, Bir okum boş geçmez, urup bilýärin. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • çenlem
  • çenläp