çen-çak çen-çak

Bir zadyň belli çägi, serhedi, derejesi.

  • Dünýäde hiç ýerde mugt zadyň ýoklugyna menem düşünýän, ýöne edilmeli çykdajynyň hem bir çeni-çaky bar ahyry! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Onuň begenji çende-çakda durmady. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)