çemmer çem‧mer

Howudyň mäkäm durmagy üçin düýäniň garnynyň aşagyndan alnyp daňylýan ýüp.

  • Günde bir bolgusyz hokga çykaryp «Çemmer işýärsiňiz, düýe çökerip». («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Düýe çökerip, çemmer işme. (nakyl)


Duş gelýän formalary
  • çemmerinden
  • çemmerini
  • çemmerli