çemçegöl çem‧çe‧göl at

[çemçegö:l]

Halynyň, torbanyň we ş. m. tutuş gyrasyna salynýan ownujak göl.

  • Torbanyň çemçegöli göni çykypdyr.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem çemçegöl - çemçegölüm, çemçegölüň.


Duş gelýän formalary
  • çemçegöli