çelekçi çe‧lek‧çi at

Çelek ýasamak, bilen meşgul bolýan adam, çelek ussasy.

  • Çelekçiler, zergärler köçesi diýen köçeler bolupdyr. (Orta asyrlar taryhy)


Duş gelýän formalary
  • çelekçiler
  • çelekçileriň