çekize çe·ki·ze

[çeki:ze]

Ýagy alynmadyk gatygyň biz haltada süzülen goýy galyndysy.

  • Düýe çaly barka çekizäni näme etjek?! -diýdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
  • çekizeli
  • çekizä
  • çekizäni