çekirtge çe‧kirt‧ge

Zoologiýa Jyrryldyly ses bilen towusýan, uçýan, oba hojalygyna zyýanly möjejik.

 • Adalary hem alaňlary pugta barlagyn, çekirtgeler hemişe şonuň ýaly ýerlerde tohum atýarlar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • çekirtgeler
 • çekirtgelerde
 • çekirtgelerden
 • çekirtgelere
 • çekirtgeleri
 • çekirtgeleriniňki
 • çekirtgeleriň
 • çekirtgelik
 • çekirtgesi
 • çekirtgesinde
 • çekirtgä
 • çekirtgäni
 • çekirtgäniň