çekinmek çe‧kin‧mek 1 işlik

 1. Ýygralyk etmek, utanmak, uýalmak, utanjyramak.

  • Baş üstüne, keýigim, näme işiň bolsa, çekinme-de buýruber! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Sen bizden çekinme-de, Aýt halyň-ahwalyň. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 2. Ätiýaç etmek, heder etmek, birneme gorkmak.

  • Emma ol bu hakda Atageldi aga aýtmakdan çekindi. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

çekinmek çe‧kin‧mek 2 işlik

Özüň üçin çekmek.

 • Bugdaý çekinmek.

 • Ýüpek çekinmek.


Duş gelýän formalary
 • çekindi
 • çekindi-de
 • çekindiler
 • çekindim
 • çekindimi
 • çekinem
 • çekinemizok
 • çekinen
 • çekinendigi
 • çekinendir
 • çekinenok
 • çekinenoklar
 • çekinensoň
 • çekiner
 • çekinerdiler
 • çekinerdim
 • çekinerismi
 • çekinerler
 • çekinibem
 • çekinip
 • çekinipdir
 • çekinipdirler
 • çekiniň
 • çekinjek
 • çekinjeklermi
 • çekinjeklik
 • çekinme
 • çekinme-de
 • çekinmedi
 • çekinmegem
 • çekinmegi
 • çekinmegin
 • çekinmeginde
 • çekinmeginden
 • çekinmek
 • çekinmeklik
 • çekinmeli
 • çekinmese
 • çekinmez
 • çekinmezden
 • çekinmezlik
 • çekinmeýän
 • çekinmeýändigi
 • çekinmeýändigini
 • çekinmeýänligini
 • çekinmeýär
 • çekinmeýärdi
 • çekinmeýärdiler
 • çekinmeýärler
 • çekinmäge
 • çekinmän
 • çekinmändi
 • çekinmändiler
 • çekinmändir
 • çekinmändirler
 • çekinmänem
 • çekinmäni
 • çekinmäň
 • çekinse-de
 • çekinäýmeseler
 • çekinýän
 • çekinýändigini
 • çekinýändikleri
 • çekinýändir
 • çekinýändirler
 • çekinýänini
 • çekinýänligi
 • çekinýänligini
 • çekinýär
 • çekinýärdi
 • çekinýärdiler
 • çekinýärin
 • çekinýäris
 • çekinýärler
 • çekinýärmi
 • çekinýärsiňiz