çekinjeňlik çe‧kin‧jeň‧lik

Utanjaňlyk, uýaljaňlyk, ýygralyk.

  • Men özümiň çekinjeňligim sebäpli, olara baryp bilmedim. Çekinjeňlik etmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çekinjeňlik - çekinjeňligi.


Duş gelýän formalary
  • çekinjeňligi
  • çekinjeňligim
  • çekinjeňligindenmi
  • çekinjeňligini
  • çekinjeňligiň