çekindirmek çe‧kin‧dir‧mek işlik

Özüňden ätiýaç etdirmek, heder etdirmek.

  • Çagany ýaşlykdan çekindirmek.


Duş gelýän formalary
  • çekindiren
  • çekindirip
  • çekindirmejek
  • çekindirmek