çekimsiz çe‧kim‧siz sypat

Galmagal bilen çykýan, howanyň gep organlaryna süýkeşip geçmegi bilen emele gelýän ses.

 • Owaz we galmagalyň garyşmagy netijesinde emele gelýän «b, w, g, ý, k» ýaly sesler çekimsiz seslerdir.


Duş gelýän formalary
 • çekimsizden
 • çekimsizdigini
 • çekimsize
 • çekimsizi
 • çekimsizinden
 • çekimsiziniň
 • çekimsiziň
 • çekimsizler
 • çekimsizlerde
 • çekimsizlerden
 • çekimsizlerdir
 • çekimsizlerdäki
 • çekimsizlere
 • çekimsizleri
 • çekimsizleriniň
 • çekimsizleriň
 • çekimsizli