çekimli çe‧kim‧li sypat

Howanyň agyz boşlugyndan päsgelçiliksiz çykmagy bilen, sap owazdan emele gelýän ses.

 • Menden çekimli sesleri sorady. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

inçe çekimli

Grammatik termin Alynky hatar hasyl bolýan çekimli sesler.

ýogyn çekimli

Grammatik termin Yzky hatarda hasyl bolýan çekimli sesler.


Duş gelýän formalary
 • çekimliden
 • çekimlidigini
 • çekimliler
 • çekimlilerde
 • çekimlilerden
 • çekimlilerdir
 • çekimlilerdäki
 • çekimlilere
 • çekimlileri
 • çekimlileridir
 • çekimlilerinden
 • çekimlilerine
 • çekimlilerini
 • çekimlileriniň
 • çekimlileriň
 • çekimlini
 • çekimliniň
 • çekimlisi
 • çekimlisinden
 • çekimlisini
 • çekimlisiniň
 • çekimlä